OPĆI UVJETI

Opći uvjeti (OU) za korištenje portala Virail

1. Općenito

(1) Tvrtka Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin (u daljnjem tekstu „virail“) pruža tehničko sučelje koje omogućuje komercijalnim i privatnim pružateljima prijevoza (u daljnjem tekstu „Pružatelji“) da postave prijevozne putovanja (vlakom, autobusom, letom i zajedničkim prijevozom) u bazu podataka koja se može povezati s različitim web-mjestima za rezervaciju Pružatelja. Korisnicima koji traže smještaj (u daljnjem tekstu „Korisnici“) omogućen je pristup ovoj bazi podataka putem www.virail.com i/ili drugih web-mjesta koja upravlja Virail i usmjerava ih na web-mjesto Pružatelja prijevoznog rješenja radi obavljanja procesa rezervacije.

(2) Ovi uvjeti i odredbe reguliraju korištenje baze podataka putem navedenih web-mjesta Viraila i uključuju pristup s mobilnih web-mjesta i svaku aplikaciju („aplikaciju“) razvijenu od strane Viraila kao i svaku portal ili aplikaciju za mobilne uređaje koje pružaju treće strane. Ovi uvjeti i odredbe se primjenjuju isključivo; Virail odbacuje primjenu bilo kakvih alternativnih uvjeta i odredbi koje nametne Korisnik.

(3) Korištenje svih web-mjesta kojima upravlja Virail i pružene baze podataka („Naše web-mjesto“) dopušteno je samo za privatnu upotrebu. Komercijalno korištenje Našeg web-mjesta izričito je zabranjeno. Naše web-mjesto ne smije se koristiti za lažne, prijevarne ili spekulativne rezervacije, niti za rezervacije radi pokrivanja buduće potražnje. Korištenjem Našeg web-mjesta potvrđujete da se suzdržavate od sljedećih radnji i mjera bez prethodnog pisanog pristanka od strane Viraila:

- Pristupiti našem web-mjestu korištenjem ručnog ili automatiziranog procesa koji prelazi svrhu osobne upotrebe ili uključivanje Viraila u pretraživački indeks. Upotreba automatiziranih sustava ili softvera za izvlačenje podataka s Našeg web-mjesta (tzv. „screen scraping“) zabranjena je u nekomercijalne i komercijalne svrhe.

- Kršiti postojeća ograničenja u zaglavljima isključenja robota na Našem web-mjestu ili zaobići mjere koje ograničavaju ili sprječavaju pristup Našem web-mjestu.

- Koristiti uređaj, softver ili program koji utječe ili pokušava utjecati na redovitu funkcionalnost Našeg web-mjesta, ili izvršiti radnju koja neprimjereno opterećuje naše poslužitelje, računalo ili mrežu.

Virail zadržava pravo da prekine, suspendira ili ograniči pristup svim ili određenim dijelovima Našeg web-mjesta prema vlastitom nahođenju bez prethodnog obavijest i isključenja bilo kakve odgovornosti.

2. Virail usluge za korisnike

(1) Virail pruža ciljanu funkciju pretraživanja koja omogućuje Korisnicima da identificiraju najprikladniju ponudu Pružatelja u bazi podataka, a zatim korisnika usmjerava na to web-mjesto Pružatelja ili ih izravno stavlja u kontakt s Pružateljem. Virail stoga nije pružatelj usluge za bilo koje od ovih web-mjesta. Konkretno, korištenje usluga Viraila ne dovodi do sklapanja paketnog putnog ugovora s Virailom u smislu § 651a njemačkog građanskog zakonika (BGB).

(2) Ako pretraživanje vrati velik broj rezultata, prikazani rezultati bit će ograničeni na određenu količinu kako bi se osigurala funkcionalnost pretraživanja.

(3) Korisnici mogu besplatno koristiti bazu podataka Viraila.

(4) Virail obavještava da ponude koje objavljuju Pružatelji mogu biti podložne proviziji u slučaju uspješnog ugovora o rezervaciji. Način na koji se taj ugovor sklapa između Korisnika i Pružatelja te bilo koji sadržaj unutar takvog ugovora moraju biti u skladu sa zakonom i s bilo kojim sporazumom između dviju zainteresiranih strana.

(5) Virail može dopustiti da se njegove usluge pružaju od strane trećih strana.

(6) Budući da Virail pruža svoje usluge besplatno, Korisnik nema pravo na naknadu štete ili provođenje ugovora. Virail zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavijesti otkaže ponudu.

3. Virail nije odgovoran za ponude ili naknadne ugovore o rezervaciji

(1) Virail je isključivo pružatelj tehničkih usluga, omogućujući samo pretraživanje prikladnih ponuda. Virail neće objavljivati vlastite ponude na navedenim web-mjestima, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakve ponude. Pružatelj je isključivo odgovoran za sve i bilo kakve ponude objavljene na navedenim web-mjestima i bilo kojim drugim web-mjestima povezanim s Virailom, zajedno s bilo kakvim povezanim izjavama. Virail ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili valjanost informacija objavljenih od strane Pružatelja, posebno kada su te informacije pohranjene na mobilnom uređaju.

(2) Bilo koji ugovori ili karte postoje isključivo između Pružatelja i Korisnika. Virail je oslobođen bilo kakvih ugovornih regulacija, sporazuma ili zahtjeva koji postoje između Korisnika i bilo kojeg vanjskog agenta za rezervaciju. Rezervacije će se regulirati isključivo općim uvjetima i odredbama pružatelja usluga ili prijevoznog agencije, posebno u vezi s otkazivanjem i povlačenjem. Pružatelj usluge rezervacije ili prijevozna agencija ostaje jedini kontakt za proces rezervacije i plaćanja, kao i za sva pitanja koja se odnose na taj ugovor. Virail nije u mogućnosti pružiti bilo kakve informacije o tim pitanjima.

(3) Prethodni odlomci (1) i (2) ostaju na snazi pod uvjetom da i ako Virail zahvati rezervacije ili upite za rezervaciju ili povezane podatke i informacije sam, u svrhu prijenosa rezervacije ili upita za rezervaciju Pružatelju (npr. u okviru ekspresnih rezervacija ili obrazaca za upite).

(4) Ponude se kontinuirano ažuriraju putem tehničkog sučelja.

4. Cijene

(1) Cijene naznačene u ponudi(ama) određuju se od strane Pružatelja i komuniciraju Virailu barem jednom dnevno.

(2) Cijena ponude podrazumijeva konačnu cijenu smještaja, međutim odgovornost za osiguranje da su cijene prikladne i točne leži na Pružatelju. Iako Virail nastoji prikazati ukupni trošak ponude, dodatni troškovi mogu biti naplaćeni na web-mjestu za rezervaciju Pružatelja.

5. Odgovornost

(1) Virail nije odgovoran za točnost, kvalitetu, potpunost, pouzdanost ili vjerodostojnost sadržaja i/ili ponuda koje stvaraju Pružatelji. Posebno, Virail ne pruža nikakve preporuke ili dodatne informacije u vezi s odabirom Pružatelja i/ili ponude.

(2) Virail nije odgovoran za bilo kakve tehničke prekide čiji uzrok leži izvan područja odgovornosti Viraila ili uzrokovane višom silom.

(3) Virail ne jamči neprekidan pristup podacima. Virail zadržava pravo provođenja tehničkog održavanja prema potrebi koliko god je to potrebno.

(4) Virail je odgovoran samo za štetu, bez obzira na pravni temelj, uzrokovanu namjernim postupanjem i grubom nepažnjom. Ne postoji odgovornost za običnu nepažnju osim u slučajevima ozljede života, tijela ili zdravlja i za zahtjeve koji proizlaze iz Zakona o odgovornosti proizvoda.

(5) Ograničenja odgovornosti Viraila također se primjenjuju na osobnu odgovornost svih zaposlenika, predstavnika i agenata.

6. Privatnost

(1) Virail daje najveći prioritet zaštiti informacija Korisnika. Za dodatne informacije pogledajte Virail Pravila o privatnosti.

7. Izmjene OU

(1) Virail zadržava pravo izmjene OU uz odgovarajuće obavijesti od najmanje šest tjedana. U slučaju bilo kakvih promjena, Virail će objaviti promjene na web-mjestu i odrediti datum kada će promjene stupiti na snagu.

(2) Ako Korisnik ne odbije te promjene unutar šest tjedana od datuma objave, izmijenjeni OU smatrat će se prihvaćenima od strane Korisnika. Korisnici će biti podsjetiti na to u obavijesti o promjeni uvjeta.

8. Završni uvjeti

(1) Primjenjuju se zakoni Savezne Republike Njemačke, isključujući UN-ovu konvenciju o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Mjesto izvršenja i sud nadležan za sve sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim ugovorom s trgovcima, pravnim osobama javnog prava ili javnim tijelima je Berlin.

(2) Imajte na umu da čak i ako naše usluge uključujući ove Opće uvjete i odredbe nude i opisuju na engleskom jeziku, u slučaju bilo kakvog odstupanja između engleske i njemačke verzije, prevladat će njemačka verzija. Njemačku verziju možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Ako jedan od ovih Općih uvjeta postane nevažeći u cijelosti ili djelomično, ili neprimjenjiv prema zakonu, to ne utječe na valjanost preostalog dijela ugovora.

Virail GmbH Uvjeti i odredbe White Label 

1. Uvod

Virail GmbH - uz svoje metapretraživačke usluge pružene putem agregacije partnera - također može omogućiti korisnicima rezervaciju usluga prijevoza trećih strana putem korištenja partnera trećih strana putem "White label solution" ili alternativnog proizvoda. Koristeći takav proizvod, korisnici imaju mogućnost rezervirati odabrane prijevoznike putem partnera bijele oznake na bilo kojem lokalitetu tvrtke Virail ili na web-mjestu tvrtke Virail.

Ovi Uvjeti i odredbe specifični su za usluge pružene od strane tvrtke Virail i njenog partnera bijele oznake. Stoga se odnose na pristup i korištenje platforme bijele oznake od strane korisnika, odgovornost partnera bijele oznake i prijevoznika koji pruža uslugu prijevoza.

2. Korištenje usluga

2.1 Usluge kopnenog prijevoza

Virail ne nudi nikakvu uslugu prijevoza korisnicima. Prijevoznik je jedina stranka koja pruža uslugu prijevoza te je odgovoran za izdavanje karata, uvjete i ugovor o prijevozu i izdavanje karata. U većini slučajeva, Virail nije ugovorna stranka za izdavanje karata jer se to obavlja putem partnera bijele oznake. Stoga Virail ne preuzima odgovornost za takav ugovor.

Stoga korisnici priznaju da izdavanje karata i povezanih stavki poput rezervacije sjedala, prtljage i nadogradnji podliježe uvjetima i odredbama (""Uvjeti i odredbe"") relevantnog prijevoznika s kojim korisnik rezervira, a koji se prihvaćaju prilikom rezervacije s tim prijevoznikom putem platforme bijele oznake.

2.2 Postavljanje platforme bijele oznake

Platformu bijele oznake pruža partner treće strane, Distribusion Technologies GmbH, koji se nalazi u Njemačkoj (u daljnjem tekstu "Distribusion"). Distribusion razvija i upravlja globalnim sustavom distribucije (GDS) za karte kopnenog prijevoza, što uključuje, ali nije ograničeno na opskrbu sadržajem kopnenog prijevoza, tehničku opskrbu rješenja bijele oznake za potrebe naplate korisnika, obradu plaćanja, obračun i fakturiranje.

Virail koristi usluge Distribusiona kako bi omogućio svojim korisnicima "platformu bijele oznake" za rezervaciju karata prijevoznika. Stoga Distribusion pruža tehničku opskrbu sadržajem i obradom rezervacija korisnika kako bi omogućio prodaju karata. Kao tehnički partner, Distribusion nije odgovoran za bilo kakve zahtjeve ili upite korisnika. U slučaju upita ili prigovora vezanih uz plaćanje ili transakcijske probleme, ti se upiti šalju Virailu koji će ih proslijediti Distribusionu.

2.3 Pružene informacije

Korisnici moraju osigurati da su sve pružene informacije istinite, valjane i aktualne tijekom korištenja platforme bijele oznake. Virail i/ili njegovi pružatelji usluga zadržavaju pravo provjere svih podataka koje podnose njihovi korisnici u svrhu transparentnosti i otkrivanja prijevara.

Korisnik je također odgovoran za sve posljedice i troškove povezane s pružanjem netočnih informacija. Prilikom podnošenja tih informacija tijekom postupka rezervacije, korisnici trebaju biti svjesni da postupaju u skladu s uvjetima i odredbama (Uvjeti i odredbe) prijevoznika koji su dostupni tijekom postupka rezervacije.

3.  Cijene i plaćanja

3.1 Cijene i naknade

Ponuda prijevoznika bijele oznake postavljena je isključivo prema odluci prijevoznika ili njegovog partnera. Virail nije odgovoran za cijenu koju postavlja prijevoznik. Ako korisnik ima bilo kakve upite u vezi s cijenom, trebao bi se obratiti prijevozniku izravno.

Korisnik također može naići na različite cijene ponude. To je zbog korištenja keširanja za pohranu podataka o rezultatima pretraživanja i/ili drugih povezanih stranica te konverzija valuta kako bi se odrazile cijene u nekoliko valuta. Keširanje se koristi kako bi se korisnicima pružili rezultati brže radi poboljšanja korisničkog iskustva, istovremeno ograničavajući opterećenje partnerskih sustava.

Rješenje bijele oznake - koje pruža uslugu naplate - prikazat će točnu cijenu za rezervaciju u odabranoj valuti i/ili dostupnoj za rezervaciju.

Virail navede cijenu u valuti ne osigurava da se ponuda može rezervirati u toj valuti. Dostupne valute za rezervaciju određuje partner rješenja bijele oznake.

3.2 Plaćanje

Distribusion - kao partner rješenja bijele oznake - također će djelovati kao suradnički partner prijevoznika. Ako imate bilo kakve pritužbe i/ili pitanja u vezi s plaćanjem ponude putem rješenja bijele oznake, trebate se obratiti korisničkoj službi tvrtke Virail koja će zatim proslijediti vašu pritužbu i/ili pitanje Distribusionu.

Prilikom kupnje ponude na platformi bijele oznake, korisnici će platiti iznos karte izdavatelju karte od kojeg su kupili kartu. Ako je primjenjivo, korisnici će također platiti naknadu za uslugu uz cijenu karte ("Naknada za uslugu"). Naknada za uslugu bit će prikazana korisniku prije rezervacije karte i odvojeno od cijene ponude.

Naknada za uslugu pruža korisniku korisničku podršku, kao i druge proizvode i usluge koje pruža Virail. Stoga naknada za uslugu nije povratna nakon što se transakcija dogodi.

Ako želite otkazati ili izmijeniti ponudu prijevoznika bijele oznake koju ste već rezervirali, molimo pogledajte relevantni odjeljak i/ili često postavljana pitanja tvrtke Virail.

3.3 Načini plaćanja

Ponude White Label Carrier na White Label Platformi mogu se u bilo kojem trenutku ažurirati kako bi uključivale ili isključivale načine plaćanja. Trenutno su dostupni sljedeći načini plaćanja:

Ako se plaćanje obavi kreditnom karticom ili Google Payom, račun kupca bit će teretan po završetku rezervacije. Ime nositelja kartice i detalji kreditne kartice bit će proslijeđeni od strane Distribusiona njihovom pružatelju usluga plaćanja, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Nizozemska.

4.  Pravila o otkazivanju

U slučaju otkazivanja i/ili izmjene usluge od strane prijevoznika, kupac ima pravo zahtijevati od prijevoznika povrat iznosa plaćenog i/ili druga prava protiv prijevoznika prema primjenjivom zakonu i/ili uvjetima prijevoznika.

Detalji su navedeni u uvjetima prijevoznika. Virail nije odgovoran niti odgovoran za povrat bilo kojeg iznosa, ili za štetu i/ili gubitak dobiti, ili organizaciju alternativnih prijevoznih usluga. Ako kupac želi saznati koje su mu prava prilikom rezervacije kod prijevoznika, trebao bi se informirati putem uvjeta prijevoznika i/ili kontaktirati prijevoznika izravno radi dodatnih informacija.

U slučaju da kupac otkaže rezerviranu ponudu putem White Label Platforme, prava na otkazivanje podliježu uvjetima prijevoznika s kojim je kupac rezervirao ponudu. U slučaju da kupac zatraži povrat novca, Naknada za uslugu (ako je ima) i dalje će zadržati Virail za pružanje svojih usluga.

Ako prijevoznik dopušta otkazivanje/izmjene rezervirane karte putem interneta, sve izmjene podliježu uvjetima relevantnog prijevoznika. Kupcu se može pružiti veza za izmjenu rezervacije (otkazivanje/izmjenu) u vezi s ponudom. Ako veza nije pružena, kupac može kontaktirati Službu za korisnike Viraila kako bi pomogao u olakšavanju bilo koje rezervirane ponude koja dopušta povrat novca i/ili izmjene koje su istaknute prilikom rezervacije. U slučaju da je kupac rezervirao kartu koja nije moguća za povrat novca ili izmjenu, ni Virail ni White Label Partner (""Distribusion"") nisu u mogućnosti pružiti te usluge sukladno rezerviranoj ponudi.

5.    Osobni podaci

U okviru korištenja White Label Platforme, Virail i/ili Distribusion mogu prikupljati i obrađivati neke osobne podatke koje su pruženi. Koristeći Platformu, kupci prepoznaju i prihvaćaju obradu svojih osobnih podataka od strane Viraila i/ili Distribusiona u skladu s primjenjivim zakonom i odredbama Politike privatnosti White Label Platforme.

6.    Korištenje White Label Platforme

Virail dodjeljuje kupcima neisključivo, osobno i neprenosivo pravo korištenja White Label Platforme i usluga, za osobnu i privatnu upotrebu kupaca, na nekomercijalnoj osnovi i u skladu s namjenom White Label Platforme i usluga.

Kupcima je zabranjeno bilo koje drugo korištenje ili iskorištavanje White Label Platforme i usluga, i njihovog sadržaja, bez prethodnog pisanog odobrenja Viraila. Posebno, kupcima je zabranjeno:

7. Uloga Viraila

Virail kao posrednik pruža Korisniku mogućnost usporedbe prijevoznih usluga prije zaključenja transakcije putem (a) preusmjeravanjem na Partnera ili (b) putem Bijele oznake Platforme koju pruža Distribusion. Ovdje postavljeni Uvjeti odnose se na (b) i zaključenje transakcije putem Bijele oznake Platforme. U ovom scenariju, Virail - u većini slučajeva - nije ugovorni partner u vezi s bilo kojom ponudom prijevoznika Bijele oznake niti - u bilo kojem slučaju - uslugama prijevoza povezanim s ponudom. Prihvaćanjem Uvjeta Bijele oznake, Korisnik se slaže i razumije da Virail nije stranka u bilo kojem sporazumu sklopljenom između Korisnika i Prijevoznika.

Virail ne pruža nikakvu prijevoznu uslugu niti djeluje kao Prijevoznik. Virail djeluje kao posrednik između Korisnika i Prijevoznika putem Bijele oznake Platforme koju pruža Distribusion. Virail ne može biti odgovoran za prijevoznu uslugu koju pruža Prijevoznik niti za usluge dostupne na Bijeloj oznaci Platforme koju pruža Distribusion. Sljedeći - ali ne ograničeni na - elementi za koje Virail nije odgovoran uključuju: 

8. Rad, dostupnost i funkcionalnosti Platforme

Virail će se truditi osigurati da je Bijela oznaka Platforma uvijek dostupna. Međutim, Platforma se može privremeno ili potpuno obustaviti bez prethodne obavijesti, povremeno zbog održavanja, migracija, ažuriranja, operativnih promjena ili tehničkih poteškoća u vezi s Platformom ili bilo kojim relevantnim elementima koji mogu ograničiti njezinu upotrebu i dostupnost.

Virail zadržava pravo izmjene ili obustave, privremeno ili trajno, u cijelosti ili djelomično, pojedinačno ili općenito pristup Bijeloj oznaci Platforme ili njezinim značajkama.

9. Primjenjivi zakon i nadležnost

Uvjeti Bijele oznake napisani su na engleskom jeziku i podliježu njemačkom zakonu. Uvjeti se mogu prevesti s engleskog jezika na dodatne jezike ovisno o Virail lokaciji. U svakom slučaju, relevantni Uvjeti su originalna engleska kopija i uvijek podliježu njemačkom zakonu. Mjesto nadležnosti je Berlin.

10. Kontakt informacije

Koju tvrtku treba kontaktirati ovisit će o vrsti zahtjeva:

Ako je Korisnik rezervirao kartu koja se ne može vratiti niti izmijeniti, Virail neće moći pružiti povrat novca.

Virail GmbH Uvjeti i odredbe za internetske turističke agencije (OTA)

Uvod

Virail GmbH - uz svoje usluge metatražilice koje pruža putem agregacije partnera - također može omogućiti kupcima da rezerviraju usluge prijevoza trećih strana putem interne platforme za plaćanje na kojoj Virail djeluje kao internetska turistička agencija (OTA). Korištenjem ove platforme, kupci mogu kupiti i primiti svoje karte izravno od Virail GmbH.

Ovi Uvjeti i odredbe specifični su za usluge koje pruža Virail i njegovo OTA rješenje.

Korištenje usluga

Usluge prijevoza

Virail ne nudi nikakvu uslugu prijevoza kupcima. Prijevoznik je jedina strana koja pruža uslugu prijevoza i odgovoran je za izdavanje karata, uvjete i ugovor o prijevozu i izdavanju karata. U većini slučajeva, Virail nije ugovorni partner za izdavanje karata jer to obavlja prijevoznik. U tom slučaju, Virail ne preuzima nikakvu odgovornost za takav ugovor.

Kupci stoga priznaju da su izdavanje karata i pridružene stavke kao što su rezervacija sjedala, prtljaga i nadogradnje podložni uvjetima i odredbama (T&C) relevantnog prijevoznika kod kojeg kupci rezerviraju, a oni se prihvaćaju pri rezervaciji kod tog prijevoznika putem naše platforme za plaćanje.

Pružene informacije

Kupci moraju osigurati da su sve informacije koje pružaju istinite, valjane i aktualne prilikom kupnje svojih karata putem Virail platforme za plaćanje. Virail i/ili njegovi pružatelji usluga zadržavaju pravo provjere svih i svih podataka koje dostave njegovi kupci u svrhu transparentnosti i otkrivanja prijevara.

Kupci su također odgovorni za sve posljedice i troškove povezane s pružanjem netočnih informacija. Prilikom podnošenja ovih informacija tijekom postupka rezervacije, kupci bi trebali biti svjesni da postupaju u skladu s uvjetima i odredbama prijevoznika (T&C) koji su dostupni tijekom postupka rezervacije.

Cijene i plaćanja

Cijene

Virail nije odgovoran za cijenu koju postavlja prijevoznik. Ako kupci imaju bilo kakve upite u vezi s cijenom, trebali bi izravno kontaktirati prijevoznika.

Kupci mogu također naići na različite cijene prikazane za ponudu prikazanu na stranici s rezultatima. To je zbog korištenja predmemorije za pohranu podataka na stranicama s rezultatima pretrage i/ili drugim povezanim stranicama te konverzije valuta kako bi se prikazale cijene u različitim valutama. Predmemorija se koristi kako bi se kupcima brže pružili rezultati kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, dok se istovremeno ograničava opterećenje na sustave partnera.

Cijena prikazana na stranici za plaćanje je 'živa' cijena koju pružaju naši partneri treće strane i koju će kupci platiti. Kupci moraju pristati na T&C prijevoznika i Viraila prije kupnje karte. Kao takvi, kupci preuzimaju odgovornost za svoju kupnju i prihvaćaju politiku povrata i izmjena prijevoznika po završetku kupnje.

Naknade

Naknade za usluge

U zamjenu za naknadu za uslugu Virail pruža kupcima korisničku podršku, kao i druge proizvode i usluge. Kao takva, naknada za uslugu nije povratna nakon što je transakcija obavljena. Naknada za uslugu navedena je zasebno tijekom postupka plaćanja i može varirati ovisno o kupljenoj karti.

Naknade za obradu kartica

Dodatne naknade za obradu kartica mogu se naplaćivati za korištenje određenih metoda plaćanja i/ili valuta. Te naknade nisu povratne i automatski će se otkriti tijekom plaćanja uz odgovarajuću naknadu ako je primjenjiva.

Naknade za otkazivanje

Kao i kod kupnje karte, transakcija može također izazvati naknadu za obradu kartice za povrat novca za kartu. Ta naknada će se automatski otkriti i oduzeti tijekom povrata novca.

Plaćanje

Tijekom postupka plaćanja kupci će biti zatraženi da potvrde T&C i Viraila i odabranog prijevoznika. Oba ova T&C dostupna su na stranici za plaćanje i mogu se izravno pregledati. Kupci će također biti obaviješteni na ovoj stranici o politici povrata prijevoznika. Kupci bi trebali dvaput provjeriti unesene podatke tijekom plaćanja, jer netočni podaci mogu uzrokovati problem s rezervacijom. Virail ne može mijenjati ili mijenjati rezervacije. Sve potrebne izmjene moraju biti odobrene i izvršene putem prijevoznika. Virail može samo otkazati i ponovno poslati karte u slučaju da kupac nije primio svoju e-kartu.

Nakon što kupci završe plaćanje, bit će preusmjereni na stranicu s potvrdom i primit će e-poruku sa svojom e-kartom. U slučaju da kupci nisu primili svoju e-kartu, trebali bi provjeriti svoju mapu neželjene pošte ili pričekati neko vrijeme da karta stigne. Ako to ne uspije, kupci bi trebali kontaktirati Virail i možemo ponovno poslati kartu.

Metode plaćanja

Sve metode plaćanja koje se mogu koristiti navedene su tijekom plaćanja. Metode plaćanja mogu varirati ovisno o zemlji i vremenu kako se metode plaćanja dodaju/uklanjaju.

Prijevara

U slučaju sumnje na prijevaru, Virail zadržava pravo ne poštovati rezervaciju koju su napravili kupci i otkazati transakciju. Ako kupci vjeruju da su naše sumnje neopravdane, kupci mogu kontaktirati našu službu za pomoć kako bi zatražili reviziju odluke donesene protiv kupaca, ali Virail može i može zadržati odluku da ne posluži kupce na temelju sumnje na prijevaru ili drugu sumnjivu aktivnost.

Promjene ili otkazivanja

Virail trenutno ne dopušta kupcima mijenjati kartu ili rezervaciju. Virail prikazuje T&C svakog prijevoznika tijekom postupka plaćanja. Ako prijevoznik dopušta da se karte mogu zamijeniti i/ili vratiti, to je na diskreciju prijevoznika neovisno o Virailovoj vlastitoj politici koja se odnosi na promjene i otkazivanja.

Ako kupci kupe kartu koja zahtijeva izmjenu, prijevoznik treba biti izravno kontaktiran. U slučaju da prijevoznik dopušta izmjenu, moći ćemo obraditi promjenu. Međutim, ne možemo pružiti povrat novca ili izmjenu bez odobrenja prijevoznika.

Naknada

Odgovornost Viraila ograničena je na usluge koje se nude kao internetska turistička agencija. Ne pružamo nikakve usluge prijevoza, a kupci su dužni kontaktirati prijevoznika u vezi bilo kakvih problema s njihovim putovanjem. Sve i sve zahtjeve vezane uz probleme s putovanjem treba podnijeti izravno prijevozniku.

Ako ste kupac unutar Europske unije, svoja prava možete pronaći u nastavku:

Prava i obveze željezničkih putnika

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1371/oj

Prava i obveze putnika u autobusima

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0181

Prava i obveze putnika u zrakoplovima

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261&qid=1714993106749

Virail će prema vlastitom nahođenju pokušati pomoći kupcima kako bi osigurao da dobiju odgovarajuću razinu skrbi vezanu uz njihovu rezervaciju i T&C koje je postavio prijevoznik. Međutim, nismo odgovorni za bilo kakve odluke koje donese prijevoznik, a prijevoznici su u konačnici odgovorni za svaku i svu naknadu ili pomoć navedenu u njihovim T&C.

Tehnički problemi

Virail nastoji osigurati neprekidan tehnički rad i uslugu. Međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za neprekidnu dostupnost i pristupačnost naše usluge, ali ćemo to pokušati osigurati. Ovo se posebno odnosi na tehnička kašnjenja i kvarove, kao i na bilo kakvu štetu koja može proizaći iz njih.

U slučaju da tehnički problem rezultira gubitkom za naše kupce, Virail može prema vlastitom nahođenju pružiti povrat novca. Međutim, možemo razmotriti potencijalni povrat novca samo na temelju nekoliko uvjeta;

  1. Kupci moraju obavijestiti Virail putem platforme službe za pomoć najmanje 24 sata prije vremena i datuma putovanja.

  2. Kupci moraju izvršiti kupnju na web stranici Virail i imati naplaćenu kreditnu karticu.

  3. Kupci ne smiju izravno ili neizravno uzrokovati problem i moraju nam pružiti detalje o tehničkom problemu i okolnostima problema. Kupci također moraju odgovoriti na sve naše zahtjeve za dodatnim informacijama i surađivati u vezi tehničkog problema. Neuspjeh u tome rezultirat će nemogućnošću pružanja povrata novca.

Osobni podaci

Informacije o pravima kupaca u vezi njihovih osobnih podataka mogu se pronaći u našoj Politici privatnosti.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju Virail ne preuzima odgovornost za bilo kakve izravne, neizravne, kaznene, slučajne ili posljedične štete. To uključuje, ali nije ograničeno na, gubitak dobiti, podataka i dobre volje, niti prekid usluge, kvar sustava ili gubitak ili mentalni, fizički ili emocionalni stres koji proizlazi iz ili je povezan s korištenjem ili nemogućnošću pristupa ovoj web stranici. Odgovornost Viraila i naših zaposlenika ograničena je na namjerni čin i grubi nemar. Ovo ograničenje ne vrijedi za zahtjeve prema njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode niti za materijalne povrede ugovora.

Kontakt informacije

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s Politikom povrata, posjetite Virail na službi za pomoć. Alternativno, možete nas kontaktirati na [email protected].