Vlak do Donji Mihaljevec: redovi vožnje, cijene i karte