Vlak do Kaštel Stari: redovi vožnje, cijene i karte