Vlak do Nova Kapela: redovi vožnje, cijene i karte