Vlak do Ražine, Šibensko-Kninska Županija: redovi vožnje, cijene i karte