Vlak do Vukosavljevica: redovi vožnje, cijene i karte